Stadhuis Biel

 

 

Situatie

De Esplanade, de bestaande open stedelijke ruimte word duidelijk gedefinieerd door de omliggende randbebouwing. Het nieuwe stadskantoor staat in deze context als een solitair in relatie met het congresgebouw.

Het kenmerkende van dit stadskantoor is de transparante en zichtbare vergaderzaal van de gemeenteraad aan de oostkant, het grand café in het midden en het stadsloket aan de westkant van het gebouw.

 

 

 

 

 

 

Split-level

De gemeente Biel verzamelt in het stadskantoor alle stedelijke diensten die op dit moment verdeeld zijn over verschillende gebouwen in de stad. Naast de flexibele indeling door een kolommenstructuur is bij dit kantoorgebouw, door het gebruik van de split-level typologie, een extra flexibiliteit gecreëerd. Het uitbreiden of inkrimpen van een afdeling wordt niet meer beperkt door de scheiding van verdiepingen en verdiepingsvloeren.

 

 

 

 

Intern atruim

Door de atria kan het zon- en daglicht tot diep in het gebouw komen. De split-level vloeren klimmen trapsgewijs rond het atrium de hoogte in. Zo ontstaan er verbindingen en zichtlijnen van de ene halve verdieping naar de andere. De hier aanwezige stedelijke diensten blijven ook na uitbreidingen over verschillende verdiepingen in onderlinge samenhang. De uitwisseling en transparantie tussen de verschillende stedelijke diensten wordt ruimtelijk bevorderd.

 

Projectgegevens

Stadhuis Biel
Biel (CH)
Gemeente Biel (CH)
ontwerp
10.750 m2